Skip to main content

Енцефаліти


Актуальність проблеми визначається ускладненим перебігом захворювань; високим показником летальності при деяких нозологічних формах; розширенням спектру етіопатогенів, що викликають нейроінфекційні захворювання; ростом резистентності основних збудників нейроінфекційних захворювань до найпоширеніших антибіотиків. Питома вага інфекцій в структурі загальної патології НС складає від 30 до 40 %. Інфекції центральної нервової системи (ЦНС) мають тяжкий перебіг, значну летальність (8–36 %) і великий відсоток ускладнень та залишкових явищ (26–75 %) .

Enrollment is Closed