Skip to main content

Дитячі інфекційні хвороби (робочий зошит).


Даний курс є електронним робочим зошитом для виконання домашніх завдань із дисципліни "Дитячі інфекційні хвороби" для студентів 5 та 6 курсів медичного факультету.

Інформація для проходження даного курсу

Цей курс є обов'язковим для проходження студентами 5 курсу медичного факультету. У цьому курсі, згідно з календарно-тематичним планом, зібрано всі домашні завдання, які є обов'язковими для виконання при підготовці до практичних занять із дисципліни "Дитячі інфекційні хвороби". Даний курс є регламентованим та контрольованим викладачем - власником курсу. Під час проходження даного курсу та при виконанні домашніх завдань, Вам буде запропоновано посилання на основні джерела інформації для відповідей на контрольні запитання та тестові завдання, виконання яких буде оцінюватися автоматизованою системою. Кожна тема даного курсу буде активовано згідно з розкладом занять для кожної групи окремо.

Запис на курс "Дитячі інфекційні хвороби" - Робочий зошит, може бути активовано по спеціальному запрошенню на корпоративну електронну пошту студента.

Необхідні знання та навички

Для успішного проходження данного курсу та виконання всіх завдань, Вам необхідно оволодіти знаннями та практичними навичками із наступних предметів:

  • Анатомія
  • Гістологія
  • Фізіологія
  • Біохімія
  • Патофізіологія
  • Пат.Анатомія
  • Фармакологія
  • Пропедевтика дитячих захворювань
  • Педіатрія

Власники курсу

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Питання, які задають найчастіше

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Enroll