Skip to main content

Основи академічної доброчесності


Enrollment in this course is by invitation only

Основи академічної доброчесності

Мета курсу: передбачає здобуття та поглиблення знань і вмінь академічної культури, високого рівня професійної етики, слідуванню моральним цінностям та стандартам у вищій школі.

Основними завданнями онлайн курсу «Основи академічної доброчесності» є: дотримуватись академічної чесності і етичної поведінки в наукових дослідженнях; оволодіти основами академічного письма; уміти правильно робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших авторів; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації»; впроваджувати принципи рівності, справедливості та відсутності дискримінації при оцінюванні знань студентів; вміти виявляти в студентському середовищі явища плагіату та навчати студентів дотримуватись академічної чесності при навчанні у Вузі; вміти виявляти явища плагіату та знати шляхи боротьби із ним.

Онлайн курс ІФНМУ «Основи академічної доброчесності» розроблений для викладачів, здобувачів вищої освіти на третьому та науковому рівнях вищої освіти для забезпечення базових знань з академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма, які необхідні для досягнення наукових ступенів, а також висвітлює основні засади академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності університетської громади з дотриманням основних моральних і правових норм академічної поведінки у всіх сферах діяльності Університету, де усі учасники академічного процесу «адміністрація – викладач – студент» є пов`язаними між собою низкою взаємних зобов`язань, прав і обов`язків.

Course Staff Image #1

Автор курсу

Жураківська Оксана Ярославівна доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету

ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ

Курс безкоштовний? Так, курс повністю безкоштовний.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу? Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення. 2 кредити (60год)
Вимоги до учасників? Бажання навчатись.

В який час будуть проходити заняття? Курси проходитимуть упродовж місяця (6 разів упродовж навчального року жовтень-грудень, лютий-квітень) після попередньої реєстрації слухача, про що останньому повідомлятиметься на електронну поштову скриньку та буде надано доступ для проходження курсу.

  1. Course Number

    001
  2. Classes Start